Kwaliteit

Onze visie op kwaliteit: doel 2015 / 2016

Geborgde kwaliteit is, volgens onze aandeelhouders en sleutelfiguren, dé manier om onze klanten in de industrie, foodservice en distributie op lange termijn te winnen voor ons bedrijf. Remic wil er samen met alle medewerkers voor zorgen dat onze producteisen gerealiseerd worden, hierbij volledig rekening houdend met aspecten rond voedselveiligheid, met de veiligheid van ons team, met algemene principes van ethisch produceren en met respect voor het milieu.

Het bedrijf maakt deel uit van een ‘waardeketting’. We willen dan ook een ‘open cultuur’ stimuleren ten opzichte van onze partners, met name onze werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en de wettelijke en controlerende instellingen.
Onze kwaliteitsdoelstelling 2015-2016 is samengevat in ‘SMART’doelen (S= specifiek / M= meetbaar / A= accuraat / R= realistisch / T= target).

Deze algemene missie wordt via de diverse ‘SMART’doelen verder uitgewerkt.

Onze ‘SMART’ objectieven 2015 / 2016

1. Consolideren van

 • de leverservicegraad op een weekgemiddelde van minimaal 98% (op niveau van totaal aantal kgs geleverd door Vleeswaren De Keyser)
 • de cost of non quality op maximaal 1% van de totale omzet van Vleeswaren De Keyser
 • de KwaliteitsImagoScore (KIS) op een weekgemiddelde van 50 minpunten als streefdoel

Dit via doorgedreven product-klant strategie volgens het “at best cost delivery” principe, performant aankoopbeleid en een adequaat planningssysteem.

2. MAXIMAAL signaliseren, oplossen (NCP-lijst) en reduceren van klachten; consolideren van retours ≤ 0,25% van totale tonnage. Dit via duidelijke instructies en visuele normen.

3. Consolideren van

 • aantal externe klachten gerelateerd aan CCP’s op maximum 3/maand
 • tonnage vers vlees, geleverd door leveranciers klasse A, op minimaal 90%
 • ons VeiligheidsBeheerSysteem (VBS) en minstens 1 onveilige situatie per maand oplossen

Bovenstaande objectieven worden gerealiseerd met de volledige ondersteuning van onze medewerkers.

Ons gemeenschappelijk doel

De aanwezige systemen en onze medewerkers zijn een perfecte basis om:

 1. conforme eindproducten volgens specificaties van klanten af te leveren
 2. een excellente service af te leveren (leverservice)
 3. te voldoen aan specifieke klanteneisen (verpakking, product, allergenen ...)
 4. te beantwoorden aan de vragen van het FAVV en de wettelijke eisen in verband met voedselveiligheid
 5. rekening te houden met de veiligheid van onze medewerkers en respect te hebben voor het milieu
 6. vast te houden aan algemene principes van ethisch produceren
 7. te streven naar GGO-vrije producten

Onze aanpak

Om de soms complexe vragen van klanten, de wetgever en de aandeelhouders te verzoenen, is een sterke sturing op de bedrijfsprocessen noodzakelijk. Onze bedrijfsprocessen moeten gedetailleerd uitgewerkt zijn via duidelijke en ondubbelzinnige procedures, verduidelijkt via instructies. Het functioneren van de processen en procedures moet worden aangestuurd door checkpoint meetings. Het concrete bewijs van de 3 bovenstaande elementen wordt gegeven via documenten (bv. vergaderverslagen en speciale documenten om nieuwe producten aan te vragen of klachten te registreren).

Ons intern kwaliteitsprogramma geeft deze aanpak weer met de slogan ‘At best cost delivery’. Het consequent behouden van productspecificaties van onze klant is het centrale doel van onze aanpak.

Onze kwaliteitslabels

        

Realisatie

Het realiseren van de bedrijfsstrategie is het werk van de totale groep medewerkers onder leiding van onze sleutelfiguren en het management. Het HACCP-team coördineert en wordt gevormd door verschillende functies: kwaliteitsverantwoordelijke, werkplaatsleider, productieverantwoordelijke, directie … Deze groep wordt in functie van het project, aangevuld met andere teamleden.

Gerealiseerd met tussenkomst van FIT